همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای خان آباد خمین

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای خان آباد خمین

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مرکزی
  • شهرستان: خمین
  • آدرس گلزار شهدا: ۳۵ کیلومتری غرب شهرستان خمین ، ۴۲ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شازند

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای خان آباد خمین
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

لطفا جهت روئیت سنگ مزار شهدا به دانشنامه شهدا و ایثارگران جمهوری اسلامی ایران و سامانه جست و جوی شهدا مراجعه فرمایید.