همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر آستانه علوی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مرکزی
  • شهرستان: شهر آستانه علوی
  • آدرس گلزار شهدا: استان مرکزی شهر آستانه علوی - گلزار شهدا آستانه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر آستانه علوی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات