همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای ارامنه اهواز

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای ارامنه اهواز

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: استان خوزستان شهرستان اهواز،منطقه7،ابتدای حصیر آباد،میدان ولایت( میدان بارفروشان قدیم)،روبرو مجموعه ورزشی انقلاب

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای ارامنه اهواز
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای ارامنه اهواز در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.