همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ، دار السلام کاشان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: کاشان
  • آدرس گلزار شهدا: استان اصفهان شهرستان کاشان میدان بسیج بلوار شهدا گلزار شهدای داالسلام

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام ، دار السلام کاشان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

شهر: اصفهان

محل خاکسپاری: کاشان - میدان بسیج - بلوار شهدا - گلزار دارالسلام

تاریخ خاکسپاری:

تعداد شهدای گمنام: ۵شهید بزرگوار