همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام پارک جنگلی میاندشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: فریدن
  • آدرس گلزار شهدا: استان اصفهان شهرستان فریدن جنب پارک جنگلی جنب منبع آب روی تپه مشرف به میاندشت گلزار شهدای پارک جنگلی میاندشت

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام پارک جنگلی میاندشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

شهر: اصفهان

محل خاکسپاری: فریدن - جنب پارک جنگلی - جنب منبع آب روی تپه - مشرف به میاندشت

تاریخ خاکسپاری:

تعداد شهدای گمنام: ۲شهید بزرگوار