همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شوشتر،مقام حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،گلزار شهدای شوشتر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا