همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شوشتر،مقام حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،گلزار شهدای شوشتر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای شوشتر در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.