همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام شهر بیدروبه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام شهر بیدروبه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،بخش الوار گرمسیری،شهر بیدروبه،حرم شهدای گلنام شهر بیدروبه

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام شهر بیدروبه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با حرم مطهر شهدای گلنام بیدروبه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.