همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای محمود علی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای محمود علی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،بخش الوار گرمسیری،شهر بیدروبه،روستای محمود علی،بقعه محمودعلی،گلزار شهدای محمود علی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای محمود علی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای محمود علی در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.