همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام اندیمشک

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام اندیمشک

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،حرم شهدای گلنام اندیمشک

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام اندیمشک
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا