همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام اندیمشک

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام اندیمشک

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،حرم شهدای گلنام اندیمشک

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام اندیمشک
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با حرم مطهر شهدای گلنام اندیمشک در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.