همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان کارون-مقبره علویه خدیجه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان کارون-مقبره علویه خدیجه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: کارون / کوت عبدالله
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-شهرستان کارون-مقبره علویه خدیجه-گلزار شهدای شهرستان کارون

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان کارون-مقبره علویه خدیجه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا