همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کوت عبدالله - مقبره علویه خدیجه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کوت عبدالله - مقبره علویه خدیجه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: کارون / کوت عبدالله
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-کوت عبدالله-شهرستان کارون-مقبره علویه خدیجه-گلزار شهدای کوت عبدالله

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کوت عبدالله - مقبره علویه خدیجه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای کوت عبدالله در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.