همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای عباس (دره عباس)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای عباس (دره عباس)

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: امیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،امیدیه،جاده اهواز-امیدیه،روستای دره عباس،آستان مقدس امامزاده عباس علیه السلام،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای عباس (دره عباس)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا