همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای خضر نبی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای خضر نبی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،روستای طره خضر نبی،گلزار شهدای طره خضر (قدمگاه خضر نبی)

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای خضر نبی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای خضر نبی در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.