همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای خضر نبی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای خضر نبی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،روستای طره خضر نبی،گلزار شهدای طره خضر (قدمگاه خضر نبی)

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای خضر نبی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا