همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا شال

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا شال

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قزوین
  • شهرستان: شهرستان بوئین زهرا
  • آدرس گلزار شهدا: شهرستان بوئین زهرا شهر شال مسجد جامع

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا شال
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا