همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهید گلنام ، موسسه عالی بنت الهدی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قم گلزار شهدای موسسه آموزشی عالی بنت الهدی

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهید گلنام ، موسسه عالی بنت الهدی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

 شهر: قم

محل خاکسپاری: موسسه آموزشی عالی بنت الهدی

تاریخ خاکسپاری: ۱۳۹۲/۷/۲۱

تعداد شهید گمنام : ۱ شهید بزرگوار