همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرک شهید رجائی (زنجیر) - آرامستان بهشت آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرک شهید رجائی (زنجیر) - آرامستان بهشت آباد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بندر ماهشهر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،بندر ماهشهر،شهرک شهید رجائی (زنجیر)،گلزار شهدای شهرک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرک شهید رجائی (زنجیر) - آرامستان بهشت آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا