همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای هویزه - قدمگاه حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای هویزه - قدمگاه حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام)

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: هویزه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،هویزه،خیابان پاسداران،قدمگاه حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام)،گلزار شهدای هویزه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای هویزه - قدمگاه حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای شهرستان هویزه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.