همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا هویزه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: هویزه
  • آدرس گلزار شهدا: هویزه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا هویزه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا