همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای مظفریه 2-مقبره سید خلف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای مظفریه 2-مقبره سید خلف

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: کارون / کوت عبدالله
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-شهرستان کارون-کوت عبدالله-گلزار شهدای روستای مظفریه2-مقبره سید خلف

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای مظفریه 2-مقبره سید خلف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا