همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای تنگه 1

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای تنگه 1

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،روستای تنگه 1،گلزار شهدای روستای تنگه 1

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای تنگه 1
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای تنگه 1 در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.