همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سید عباس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سید عباس

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: حمیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،حمیدیه،روستای سید عباس،گلزار شهدای سید عباس

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سید عباس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای سید عباس حمیدیه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.