همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سید عباس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سید عباس

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: حمیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،حمیدیه،روستای سید عباس،گلزار شهدای سید عباس

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سید عباس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا