همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام دهدز

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام دهدز

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: ایذه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان ایذه،بخش دهدز،شهرک دهدز،حرم مطهر شهدای گلنام

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام دهدز
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا