همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای اصفهان - رهنان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: اصفهان
  • آدرس گلزار شهدا: استان اصفهان شهر اصفهان، رهنان، گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای اصفهان - رهنان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا