همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای طره بخاخ

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای طره بخاخ

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،روستای طره بخاخ،گلزار شهدای روستای طره بخاخ

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای طره بخاخ
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا