همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای سوسنگرد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای سوسنگرد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: سوسنگرد
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،سوسنگرد،جاده سوسنگرد_بستان،گلزار شهدای سوسنگرد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای سوسنگرد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا