همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


یادمان شهدای ابوحمیظه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

یادمان شهدای ابوحمیظه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: دشت آزادگان / ابوحمیظه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دشت آزادگان،شهر ابوحمیظه،یادمان شهدای ابوحمیظه

مکان دقیق گلزار شهدا

یادمان شهدای ابوحمیظه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

ابوحميظه ، در پنج کیلومتری جنوب شرقی شهر سوسنگرد و در مسیر اصلی سوسنگرد به اهواز واقع شده و رود کرخه از دو کیلومتری شمال آن عبور می کند.

 

عکس های مرتبط با یادمان شهدای ابوحمیظه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.