همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سویسه باوی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سویسه باوی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اهواز،جاده اهواز - آبادان،روستای سویسه باوی،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سویسه باوی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا