همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای چهاربیشه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای چهاربیشه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: مسجدسلیمان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،مسجدسلیمان،چهاربیشه،آرامستان بهشت زهرا(سلام الله علیها)،گلزار شهدای چهاربیشه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای چهاربیشه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای چهاربیشه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.