همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای دانشگاه آزاذ قم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قم گلزار شهدای دانشگاه آزاد اسلامی

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای دانشگاه آزاذ قم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

 شهر: قم

محل خاکسپاری: دانشگاه آزاد اسلامی قم

تاریخ خاکسپاری: ۱۳۹۲/۱/۲۶

تعداد شهدای گمنام: ۲ شهید بزرگوار