همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان رامشیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان رامشیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: رامشیر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،رامشیر،آرامستان بهشت آباد،گلزار شهدای رامشیر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان رامشیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای رامشیر در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.