همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان رامشیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان رامشیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: رامشیر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،رامشیر،آرامستان بهشت آباد،گلزار شهدای رامشیر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان رامشیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا