همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ، دستجرد قم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: دستجرد
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم روستای دستجرد حرم گلزار شهدای گلنام

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام ، دستجرد قم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

 شهر: قم

محل خاکسپاری: دستجرد

تاریخ خاکسپاری: ۱۳۹۲/۱۰/۲۰

تعداد شهدای گمنام : ۲ شهید بزرگوار