همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام رامشیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام رامشیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: رامشیر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،رامشیر،خیابان شهید جمشیدی،بوستان مرکزی شهرستان رامشیر،مقبره شهدای گلنام رامشیر

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام رامشیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با حرم مطهر شهدای گلنام رامشیر در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.