همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام رامشیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام رامشیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: رامشیر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،رامشیر،خیابان شهید جمشیدی،بوستان مرکزی شهرستان رامشیر،مقبره شهدای گلنام رامشیر

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام رامشیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا