همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای چمن لاله - امامزاده مرتضی علی علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای چمن لاله - امامزاده مرتضی علی علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: هفتکل
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان هفتکل،جاده نفت سفید،روستای چمن لاله،آستان متبرکه مرتضی علی علیه السلام،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای چمن لاله - امامزاده مرتضی علی علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا