همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهداشهرستان اهواز، بهشت آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهداشهرستان اهواز، بهشت آباد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: استان خوزستان شهرستان اهواز بزرگراه آیت الله بهبهانی گلزار شهدا بهشت آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهداشهرستان اهواز، بهشت آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا