همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای اهواز - آرامستان بهشت آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای اهواز - آرامستان بهشت آباد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: استان خوزستان شهرستان اهواز ،بزرگراه آیت الله بهبهانی ،آرامستان بهشت آباد،گلزار شهدای اهواز

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای اهواز - آرامستان بهشت آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای اهواز (بهشت آباد) در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.