همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای رکعت علیا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای رکعت علیا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: ایذه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان ایذه،بخش دهدز،روستای رکعت علیا،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای رکعت علیا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا