همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ،اصفهان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: اصفهان
  • آدرس گلزار شهدا: استان اصفهان شهرستان اصفهان خیابان سجاد گلزار شهدا قطعه شهدای گمنام

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام  ،اصفهان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

شهر: اصفهان

محل خاکسپاری: خیابان سجاد - گلزار شهدا - قطعه شهدای گمنام

تاریخ خاکسپاری:

تعداد شهدای گمنام: ۸۰شهید بزرگوار