همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای لکان خمین

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای لکان خمین

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مرکزی
  • شهرستان: خمین
  • آدرس گلزار شهدا: دهستان خرمدشت بخش کمره به فاصله 65 کیلومتری اراک و 36 کیلومتری خمین

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای لکان خمین
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا