همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بندر ماهشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای بندر ماهشهر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بندر ماهشهر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،بندر ماهشهر،آرامستان باغ رضوان،گلزار شهدای بندر ماهشهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای بندر ماهشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای ماهشهر در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.