همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بندر ماهشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای بندر ماهشهر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بندر ماهشهر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،بندر ماهشهر،آرامستان باغ رضوان،گلزار شهدای بندر ماهشهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای بندر ماهشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا