همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرک میداود

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرک میداود

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: باغملک
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،باغملک،شهرک میداود،گلزار شهدای شهرک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرک میداود
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا