همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای ابوشانک

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ابوشانک

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،روستای ابوشانک،گلزار شهدای روستای ابوشانک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ابوشانک
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای ابوشانک در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.