همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا خرمشهر - جنت آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: خرمشهر
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا خرمشهر - جنت آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا