همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای خرمشهر - جنت آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای خرمشهر - جنت آباد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: خرمشهر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،خرمشهر،آرامستان جنت آباد،گلزار شهدای خرمشهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای خرمشهر - جنت آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا