همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای حمیدیه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای حمیدیه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: حمیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،حمیدیه،روبروی شهرداری حمیدیه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای حمیدیه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا