همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای حمیدیه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای حمیدیه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: حمیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،حمیدیه،روبروی شهرداری حمیدیه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای حمیدیه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای حمیدیه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.