همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای کوت سید صالح-مقبره سید خضیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای کوت سید صالح-مقبره سید خضیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: کارون / کوت عبدالله
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-شهرستان کارون-کوت عبدالله-گلزار شهدای روستای کوت سید صالح-مقبره سید خضیر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای کوت سید صالح-مقبره سید خضیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای کوت سید صالح در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.