همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای کوت سید صالح-مقبره سید خضیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای کوت سید صالح-مقبره سید خضیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: کارون / کوت عبدالله
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-شهرستان کارون-کوت عبدالله-گلزار شهدای روستای کوت سید صالح-مقبره سید خضیر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای کوت سید صالح-مقبره سید خضیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا