همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای شبیشه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای شبیشه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: باوی / شیبان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان؛شهرستان باوی،شیبان،روستای شبیشه گلزار شهدای روستای شبیشه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای شبیشه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا