همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر سردشت زیدون - امامزاده اباذر علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر سردشت زیدون - امامزاده اباذر علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بهبهان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،بهبهان،بخش زیدون،شهر سردشت،امامزاده اباذر علیه السلام،گلزار شهدای سردشت

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر سردشت زیدون - امامزاده اباذر علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا