همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


یادمان شهدای گلنام حمیدیه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

یادمان شهدای گلنام حمیدیه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: حمیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،حمیدیه،پارک حمیدیه،یادمان شهدای گلنام حمیدیه

مکان دقیق گلزار شهدا

یادمان شهدای گلنام حمیدیه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا