همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای لنگرود

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قنوات بخش مرکزی دهستان قنوات روستای لنگرود- گلزار شهدای روستای لنگرود

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای لنگرود
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات