همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام گتوند

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام گتوند

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: گتوند
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،گتوند،پارک گلستان،حرم شهدای گلنام گتوند

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام گتوند
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا