همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام گتوند

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام گتوند

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: گتوند
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،گتوند،پارک گلستان،حرم شهدای گلنام گتوند

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام گتوند
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با حرم مطهر شهدای گلنام گتوند در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.