همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای هفت شهیدان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای هفت شهیدان

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: مسجدسلیمان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،مسجدسلیمان،روستای هفت شهیدان،بقعه متبرکه امامزادگان هفت شهیدان علیهم السلام،گلزار شهدای هفت شهیدان (علیهم السلام)

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای هفت شهیدان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای هفت شهیدان در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.