همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای خواجه آباد (بی بیان)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای خواجه آباد (بی بیان)

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: مسجدسلیمان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،مسجدسلیمان،محله بی بیان،روستای خواجه آباد،آرامستان بهشت زهرا(سلام الله علیها)،گلزار شهدای خواجه آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای خواجه آباد (بی بیان)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای خواجه آباد در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.