همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای هندیجان - امامزاده شاه عبدالله علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای هندیجان - امامزاده شاه عبدالله علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: هندیجان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان هندیجان،جاده هندیجان - دیلم ،امامزاده شاه عبدالله،گلزار شهدای امامزاده عبدالله

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای هندیجان - امامزاده شاه عبدالله علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا