همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


یادمان شهدای گلنام شیبان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

یادمان شهدای گلنام شیبان

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: باوی / شیبان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-شهرستات باوی- پارک شیبان- یادمان شهدای گلنام شیبان

مکان دقیق گلزار شهدا

یادمان شهدای گلنام شیبان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا